Naše historie

Již téměř 170 let učíme mladé lidi, jak se starat o les.

Škola v číslech

Do roku
0
sahají naše kořeny
Lesnictví jsme naučili více než
0
absolventů
Arboretum má
0
hektary

Od vzniku po současnost

Kořeny SLŠ Hranice sahají do roku 1852, kdy na zámku Úsově (dnes vyhledávané lesnické a myslivecké muzeum) byla založena první Spolková lesnická škola v historických zemích.

Pro praktické cvičení nabídl škole kníže Lichtenstein úsovské polesí. V roce 1867 bylo rozhodnuto o přeložení školy do hradu Sovince, kde bylo zajištěno i ubytování žáků. Starobylý hrad však přestal vyhovovat potřebám školy, a tak se v roce 1894 začalo jednat o jejím přeložení.

Z uvažovaných alternativ Šternberk, Šumperk a Hranice, získalo přednost město Hranice na Moravě. Rozhodla o tom poloha na hlavní železniční trati, blízkost okolních lesů, a zejména nejlepší podmínky, které poskytli hraničtí radní pro ubytování učitelů i žáků. Město nabídlo 3 ha pozemků k založení školního arboreta. Za dva roky od rozhodnutí, v říjnu 1896, se mohlo začít vyučovat v nové školní budově ve dvou formách studia, a to na Vyšším lesnickém ústavu a na Nižší lesnické škole.

Od té doby prošla škola mnoha proměnami, kdy se střídala období s lepšími nebo horšími podmínkami pro práci školy. V roce 1993 byla dána do provozu přístavba školy, která umožňuje studium třem třídám žáků v ročníku. Škola má dostatek učeben, kabinetů a laboratoří, velkou knihovnu a dobré vybavení vyučovací a výpočetní technikou.

Vedle základních vzdělávacích předmětů (český jazyk, matematika, fyzika, chemie, angličtina, informační technologie, dějepis, výchova k občanství, tělesná výchova) jsou žáci vzděláváni ve specializačních předmětech, ke kterým patří pěstování lesů, ochrana lesů, lesní těžba, hospodářská úprava lesů, myslivost, ekonomika, nauka o lesním prostředí, lesnická botanika, lesnická zoologie, stroje a zařízení, řízení motorových vozidel a další.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Řada absolventů odchází studovat na vysoké školy, zbývající odcházejí pracovat do středně technických funkcí lesnického provozu (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, církevní lesy, obecní lesy, akciové společnosti, soukromé lesy, pracoviště Lesprojektu, národní parky atd.).

Vedle vlastní výuky zabezpečuje škola i výchovu mimo vyučování v celé řadě zájmových kroužků.

Naši partneři

LESY ČR
LESCUS
HA-SOFT
Biskupské lesy
ALSOL
Česká lesnická společnost
ÚHÚL
VLS

Jsme škola, která žije lesem

Přijď mezi nás
Podívej se, proč si vybrat naši školu