Bylinkový workshop aneb bylinek se nebojíme

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie, Projekty

V rámci projektu Pracujeme s dary přírody podpořeném Olomouckým krajem jsme pozvali paní Žďárskou z Bylinkové zahrady ve Valticích, aby nám pověděla bližší informace o bylinkách vhodných k regeneraci organizmu a proti stresu. Na začátku jsme si vyslechli velmi zajímavou přednášku na téma imunita, poté jsme se přesunuli do venkovní učebny v arboretu. Zde jsme si vyrobili tinkturu z jednoho …

Monitorování kvality vody s pomůckami z EDUgrantu

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Voda jako základní přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Les je důležitý článek v koloběhu vody, znalosti z oblasti sledování kvality vod jsou tedy pro nás více než přínosné. V rámci zapojení do projektu EDUgrantu jsme doplnili vybavení venkovní i laboratorní učebny pro monitorování kvality vody. Výstupy z projektu budou využívány nejen pro přímou výuku v jednotlivých …

Příroda v našich dlaních – Projekt EVVO 2021

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

I v letošním roce jsme obdrželi finanční příspěvek na realizaci projektu v rámci Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji. Příspěvek jsme použili na uspořádání workshopu podzimního tvoření, nakoupili jsme buttonovač, balabány a motyky – vše pro rozšíření programu EVVO, který nabízíme žákům mateřských a základních škol. U domova mládeže v Jungmannově ulici jsme založili levandulový …

Pozvánka na podzimní tvoření

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Srdečně zveme studenty, zaměstnance a širokou veřejnost na podzimní tvoření, které se uskuteční v úterý 12. 10. 2021 od 15 hodin ve vestibulu školy. Akce se uskuteční za přispění Olomouckého kraje.

lístky olše

Obhájili jsme titul Zelené školy Olomouckého kraje

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

I za uplynulý školní rok 2020/2021, který byl výrazně poznamenaný protiepidemickými opatřeními, Olomoucký kraj vyhlásil soutěž o titul Zelené školy Olomouckého kraje. Do soutěže jsme se přihlásili a výsledkem bylo obhájení titulu Zelené školy Olomouckého kraje. Naše poděkování za to, že jsme se mohli zúčastnit a že jsme nakonec vyhráli, patří nejen studentům a pedagogům, ale také veřejnosti za jejich …

Nový rorýsovník čeká na své obyvatele

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje  jsme pro vás nachystali online sledování hnízdění rorýse obecného. Rorýs obecný (apus apus) je malý stěhovavý pták z rodu svišťounů (apodiformes). Patří k nejlepším letcům ptačí říše. S výjimkou hnízdícího období se téměř stále zdržuje ve vzduchu. Rorýs je o něco málo větší než vlaštovka, složená křídla přesahují ocas o několik centrimetrů. Jeho zbarvení je …

Zapojení školy do krajského projektu IKAPOK II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/ Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého …

pařez

Vnímání přírody všemi smysly – projekt EVVO 2020

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Realizace projektu „Vnímání přírody všemi smysly“ byla poznamenána vývojem protiepidemiologických vládních opatření ke zmírnění dopadu pandemie onemocnění covid-19. Finanční příspěvek Olomouckého kraje dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2020 byl použit na nákup tří sad da Vinciho mostu, budku pro rorýse a elektronické komponenty pro on-line přenos, pozorovací včelí úl, spotřební materiál …

logo Erasmus

Nové mobility v projektu Erasmus+

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Realizujeme projekt v rámci programu ERASMUS+ ve Výzvě 2020. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. S žádostí o dotaci jsme ve Výzvě 2020 uspěli, a proto do 31.8.2022 vycestuje 9 učitelů odborných předmětů i cizích jazyků na jazykové či …

lesní cesta

Spolupráce s Lesy České republiky, s.p.

SLŠ Hranice Projekty

Úspěšná dlouholetá spolupráce s Lesy České republiky, s. p., pokračuje i v tomto kalendářním roce. Stalo se již tradicí, že naši žáci v rámci odborných exkurzí jezdí k jednotlivých organizačním složkám tohoto státního podniku, kde se jich vždy ujmou ochotní a usměvaví odborníci. V uplynulém školním roce se žáci třetích a čtvrtých ročníků vydali podívat do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí a také …