Nákup psích bud jako podpora kynologického kroužku

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Díky získání příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023 jsme mohli podpořit kynologický kroužek nákupem dvou psích bud. Boudy jsou určeny pro menší a střední plemena a budou sloužit společně s vybudovanými kotci proto, aby si žáci mohli přivézt na krátkou dobu i svého čtyřnohého kamaráda.

Pozvánka na adventní výrobu svícnů z přírodnin

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Srdečně zveme studenty, učitele, zaměstnance a širokou veřejnost na adventní výrobu svícnů z přírodnin, které proběhne ve středu 8. listopadu od 15 do 17 hodin na tradičním místě – ve vestibulu školy – studentský vchod. Dobrou náladu s sebou 🙂 Akce se koná za přispění Olomouckého kraje.  

lesní cesta

Spolupráce s oblastním ředitelstvím LČR

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Díky spolupráci s oblastním ředitelstvím jižní Morava státního podniku Lesy České republiky jsme mohli podpořit střelecký kroužek nákupem střeliva a ochranných střeleckých sluchátek. Cílem projektu byla podpora střeleckého kroužku, který poskytujeme našim žákům jako mimoškolní aktivitu. O kroužek studenti projevují vysoký zájem, proto i spotřeba materiálu je tomu odpovídající. Mezi další kompetence absolventa školy patří také bezpečné praktické ovládání lovecké palné …

Doučování po covidu s Národním plánem obnovy

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Využili jsme příležitosti z Národního plánu obnovy a v průběhu dvou let jsme tak získali peníze na doučování v období po covidových restrikcích. REALIZACE INVESTICE 3.2.3  NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.        

Stáž v partnerské škole v Prešově díky projektu IKAPOK II

Helena DrozdováCo je nového, Fotogalerie, Projekty

Střední lesnická škola v Hranicích díky projektu IKAPOK II navázala na minulou spolupráci se střední školou, Stredná odborná škola lesnícka v Prešove. V červnu tuto nám svým zaměřením, vybavením a provozem velmi blízkou školu navšítivil zástupce ředitele školy pro školní polesí ve Valšovicích Ing. Martin Němec, aby zajistil výměnu zkušeností v lesnickém odborném vzdělávání a nastínil možnosti budoucí spolupráce. Při své …

Obnovení spolupráce s polskou lesnickou školou v Brynku díky projektu IKAPOK II

Helena DrozdováCo je nového, Fotogalerie, Projekty

Střední lesnická škola v Hranicích díky projektu IKAPOK II obnovila spolupráci se střední školou Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku. Již před delší dobou proběhl poslední výměnný pobyt žáků mezi oběma školami. V červnu na tuto polskou střední školu vyslala hranická lesárna na stáž učitele odborných praxí, myslivosti a ekonomiky lesního hospodářství, Ing. Marcela Benu. „Hned po příjezdu jsem …

Workshop lesní pedagogiky pro ZŠ Partutovice

Helena DrozdováCo je nového, Fotogalerie, Projekty

V rámci projektu IKAPOK II jsme pro žáky ZŠ Partutovice připravili aktivity lesní pedagogiky u nás v arboretu. Pro děti jsme nachystali pět stanovišť s různými hrami, které představují les, práci v něm i jako uměleckou inspiraci. Děti odjížděly nadšené, plné dojmů a zážitků.

lesní cesta

Spolupráce s Lesy České republiky, s.p.

Helena DrozdováProjekty

Úspěšná dlouholetá spolupráce s Lesy České republiky, s. p., pokračuje i v tomto kalendářním roce. Stalo se již tradicí, že naši žáci v rámci odborných exkurzí jezdí k jednotlivých organizačním složkám tohoto státního podniku, kde se jich vždy ujmou ochotní a usměvaví odborníci. V uplynulém školním roce se žáci třetích a čtvrtých ročníků vydali podívat do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí a také …