Vybavení odborných předmětů novými učebními pomůckami

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie, Projekty

V rámci zapojení do Národního dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy jsme také v tomto roce vybavili odborné předměty moderními výukovými pomůckami. Letos jsme tak nakoupili měřící sady k zjišťování taxačních veličin pro hospodářskou úpravu lesa pro předmět “Hospodářská úprava lesa”, využití najdou pak také v předmětech „Pěstování lesa“ a „Ochrana lesa“. Pořízení těchto moderních učebních pomůcek znamená přiblížení výuky …

logo Erasmus

Úspěšné mobility v programu Erasmus+

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Naše škola se zapojila v sekci KA101 – Mobilita pracovníků škol. V rámci projektu č. 2020-1-CZ01-KA101-077502 učitelé cizích jazyků i odborných předmětů absolvovali jazykové kurzy v zahraničí. Učitelé anglického a německého …

Bylinkový workshop aneb bylinek se nebojíme

Helena Drozdová Co je nového, Fotogalerie, Projekty

V rámci projektu Pracujeme s dary přírody podpořeném Olomouckým krajem jsme pozvali paní Žďárskou z Bylinkové zahrady ve Valticích, aby nám pověděla bližší informace o bylinkách vhodných k regeneraci organizmu a proti stresu. Na začátku jsme si vyslechli velmi zajímavou přednášku na téma imunita, poté jsme se přesunuli do venkovní učebny v arboretu. Zde jsme si vyrobili tinkturu z jednoho …

lesní cesta

Spolupráce s Lesy České republiky, s.p.

Helena Drozdová Projekty

Úspěšná dlouholetá spolupráce s Lesy České republiky, s. p., pokračuje i v tomto kalendářním roce. Stalo se již tradicí, že naši žáci v rámci odborných exkurzí jezdí k jednotlivých organizačním složkám tohoto státního podniku, kde se jich vždy ujmou ochotní a usměvaví odborníci. V uplynulém školním roce se žáci třetích a čtvrtých ročníků vydali podívat do Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí a také …

Monitorování kvality vody s pomůckami z EDUgrantu

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Voda jako základní přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Les je důležitý článek v koloběhu vody, znalosti z oblasti sledování kvality vod jsou tedy pro nás více než přínosné. V rámci zapojení do projektu EDUgrantu jsme doplnili vybavení venkovní i laboratorní učebny pro monitorování kvality vody. Výstupy z projektu budou využívány nejen pro přímou výuku v jednotlivých …

Příroda v našich dlaních – Projekt EVVO 2021

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

I v letošním roce jsme obdrželi finanční příspěvek na realizaci projektu v rámci Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji. Příspěvek jsme použili na uspořádání workshopu podzimního tvoření, nakoupili jsme buttonovač, balabány a motyky – vše pro rozšíření programu EVVO, který nabízíme žákům mateřských a základních škol. U domova mládeže v Jungmannově ulici jsme založili levandulový …

Pozvánka na podzimní tvoření

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Srdečně zveme studenty, zaměstnance a širokou veřejnost na podzimní tvoření, které se uskuteční v úterý 12. 10. 2021 od 15 hodin ve vestibulu školy. Akce se uskuteční za přispění Olomouckého kraje.

lístky olše

Obhájili jsme titul Zelené školy Olomouckého kraje

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

I za uplynulý školní rok 2020/2021, který byl výrazně poznamenaný protiepidemickými opatřeními, Olomoucký kraj vyhlásil soutěž o titul Zelené školy Olomouckého kraje. Do soutěže jsme se přihlásili a výsledkem bylo obhájení titulu Zelené školy Olomouckého kraje. Naše poděkování za to, že jsme se mohli zúčastnit a že jsme nakonec vyhráli, patří nejen studentům a pedagogům, ale také veřejnosti za jejich …

logo Erasmus

Do Vídně v rámci programu Erasmus+

Helena Drozdová Co je nového, Projekty

Dva týdny z letních prázdnin strávily naše učitelky cizích jazyků ve Vídni, kde v rámci projektu Erasmus+ absolvovaly kombinovaný kurz pro učitele v jazykové škole ActiLingua. Zde se zdokonalovaly nejen v aktivním používání německého jazyka, ale získaly také spoustu nových didaktických a metodických poznatků, materiálů a znalostí, které pomohou zefektivnit výuku tohoto cizího jazyka.