Pozvánka na velikonoční dílnu

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Srdečně zveme studenty, učitele, zaměstnance a širokou veřenost na tradiční akci – velikonoční dílna. Tentokrát se zaměříme na výrobu velikonočních zajíčků a kuřátek. Přijďte si vyrobit jarní ozdobu na blížící se Velikonoce. Sejdeme se ve středu 20. března 2024 od 15 do 17 hodin ve vestibulu školy – studentský vchod. Dobrou náladu s sebou! Akce se koná za přispění Olomouckého …

Digitalizujeme školu s Národním plánem obnovy

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. V rámci cíle 173 (prevence digitální propasti) jsme pořídili dva ntb, které jsou přiřazeny žákům na dlouhodobou výpůjčku. V …

Nákup psích bud jako podpora kynologického kroužku

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Díky získání příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023 jsme mohli podpořit kynologický kroužek nákupem dvou psích bud. Boudy jsou určeny pro menší a střední plemena a budou sloužit společně s vybudovanými kotci proto, aby si žáci mohli přivézt na krátkou dobu i svého čtyřnohého kamaráda.

Vybavení odborných předmětů novými učebními pomůckami

Helena DrozdováCo je nového, Fotogalerie, Projekty

V rámci zapojení do Národního dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy jsme v tomto roce vybavili odborné předměty moderními výukovými pomůckami. Dovybavili jsme učebnu se simulátory dalšími dvěma kusy. Simulátory harvestoru a vyvážecí soupravy jsou moderní vzdělávací prostředky pro výuku a školení práce s těžebně dopravními stroji. Simulátory se skládají ze skutečných řídicích systémů harvestorů a vyvážecích traktorů. Počítačové …

Pozvánka na adventní výrobu svícnů z přírodnin

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Srdečně zveme studenty, učitele, zaměstnance a širokou veřejnost na adventní výrobu svícnů z přírodnin, které proběhne ve středu 8. listopadu od 15 do 17 hodin na tradičním místě – ve vestibulu školy – studentský vchod. Dobrou náladu s sebou 🙂 Akce se koná za přispění Olomouckého kraje.  

lesní cesta

Spolupráce s oblastním ředitelstvím LČR

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Díky spolupráci s oblastním ředitelstvím jižní Morava státního podniku Lesy České republiky jsme mohli podpořit střelecký kroužek nákupem střeliva a ochranných střeleckých sluchátek. Cílem projektu byla podpora střeleckého kroužku, který poskytujeme našim žákům jako mimoškolní aktivitu. O kroužek studenti projevují vysoký zájem, proto i spotřeba materiálu je tomu odpovídající. Mezi další kompetence absolventa školy patří také bezpečné praktické ovládání lovecké palné …

Doučování po covidu s Národním plánem obnovy

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

Využili jsme příležitosti z Národního plánu obnovy a v průběhu dvou let jsme tak získali peníze na doučování v období po covidových restrikcích. REALIZACE INVESTICE 3.2.3  NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.        

Stáž v partnerské škole v Prešově díky projektu IKAPOK II

Helena DrozdováCo je nového, Fotogalerie, Projekty

Střední lesnická škola v Hranicích díky projektu IKAPOK II navázala na minulou spolupráci se střední školou, Stredná odborná škola lesnícka v Prešove. V červnu tuto nám svým zaměřením, vybavením a provozem velmi blízkou školu navšítivil zástupce ředitele školy pro školní polesí ve Valšovicích Ing. Martin Němec, aby zajistil výměnu zkušeností v lesnickém odborném vzdělávání a nastínil možnosti budoucí spolupráce. Při své …