Organizace školního roku

Podrobný a přehledný rozpis organizace výuky ve školním roce 2021/2022.

Zahájení a ukončení školního roku

Začátek školního vyučováni ve školním roce 2021/2022: 1. 9. 2021

Konec 1. pololetí: 31. 1. 2022

Konec 2. pololetí: 30. 6. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

Prázdniny a ředitelskÁ volnA

Září: 27. 9. 2021 (ředitelské volno)

Říjen:  25. 10. 2021 – 26. 10. 2021 (ředitelské volno)

27. 10. 2021 a 29. 10. 2021 (podzimní prázdniny)

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (vánoční prázdniny)

Únor: 4. 2. 2022 (pololetní prázdniny)

Březen: 14. 3. 2022 – 20. 3. 2022 (jarní prázdniny)

Duben: 14. 4. 2022 (velikonoční prázdniny)

Třídní schůzky

Listopad: 19. 11. 2021

Duben: 8. 4. 2022