Organizace školního roku

Podrobný a přehledný rozpis organizace výuky ve školním roce 2020/2021.

Zahájení a ukončení školního roku

Začátek školního vyučováni ve školním roce 2020/2021: 1. 9. 2020

Konec 1. pololetí: 28. 1. 2021

Konec 2. pololetí: 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Prázdniny a ředitelskÁ volnA

Říjen:  26. 10. 2020 – 27. 10. 2020 (mimořádné volno MŠMT)

29. 10. 2020 – 30. 10. 2020 (podzimní prázdniny)

Listopad: 16. 11. 2020 (ředitelské volno)

Prosinec: 21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 (ředitelské volno)

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (vánoční prázdniny)

Leden: 29. 1. 2021 (pololetní prázdniny)

Březen: 1. 3. 2021 – 7. 3. 2021 (jarní prázdniny)

Duben: 1. 4. 2021 (velikonoční prázdniny)

Třídní schůzky

Listopad: 18. 11. 2020

Duben: 9. 4. 2021