lesní cesta

Spolupráce s oblastním ředitelstvím LČR

Helena DrozdováCo je nového, Projekty

logo lesy čr Díky spolupráci s oblastním ředitelstvím jižní Morava státního podniku Lesy České republiky jsme mohli podpořit střelecký kroužek nákupem střeliva a ochranných střeleckých sluchátek.

Cílem projektu byla podpora střeleckého kroužku, který poskytujeme našim žákům jako mimoškolní aktivitu. O kroužek studenti projevují vysoký zájem, proto i spotřeba materiálu je tomu odpovídající. Mezi další kompetence absolventa školy patří také bezpečné praktické ovládání lovecké palné zbraně. K získání těchto základních dovedností žáka také slouží střelecký kroužek.  Nácvik střelby v rámci kroužku zdokonaluje dovednosti a návyky žáků v bezpečném zacházení s loveckou zbraní jak na střelnici, tak při samotném výkonu práva myslivosti.