pozadí s loge školy

Aktualizovaný návštěvní řád arboreta

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Aktualizovaný návštěvní řád arboreta je platný od 1.8.2021.

Arboretum je školním účelovým zařízením pro výuku žáků Střední lesnické školy. Jeho základní a prvořadá funkce je sloužit k výuce žákům Střední lesnické školy (dále také  „SLŠ“). Této funkci je podřízen i způsob péče a nastavení přístupu veřejnosti do arboreta.

Pro veřejnost je zdarma přístupné v době od 9 hod. do 16 hod. v zimním období (říjen-březen), resp. do 18 hod. v letním období (duben-září). Brány se zavírají 15 minut po skončení návštěvní doby.

Upozornění: V případě, že jsou brány otevřeny i v jiný čas, není toto určeno pro veřejnost – stále platí výše uvedená návštěvní doba!

Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. při silném větru, dešti, námraze, těžkém mokrém sněhu, náledí aj.) je vstup do arboreta veřejnosti zakázán.

Je zakázáno poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jiný majetek v areálu arboreta.

Návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pohybovat se v areálu arboreta s opatrností a předcházet tak riziku možnosti úrazu. Vstupem do arboreta návštěvník potvrzuje, že souhlasí s pobytem na vlastní nebezpečí.

Děkujeme, že návštěvní řád dodržujete.

Celé platné znění návštěvního řádu:

Návštěvní řád arboreta platný od 1.8.2021