Opakování volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada

Dne 25. 11. 2020 vyhlašuji, že se volba zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady na funkční období 2021 – 2023 musí opakovat z důvodu nesplnění minimální volební účasti. Volby budou částečně prezenční (pro čtvrtý ročník) a z větší části elektronické. Volby proběhnou dle dalších instrukcí v termínu od 10. 12. do 13. 12. 2020. Návrhy na kandidáty, …

Podrobnosti k volbě do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Školská rada

Dne 27. 10. 2020 byl vyhlášen termín voleb do školské rady na funkční období 2021 – 2023. Volby proběhnou elektronicky ve dnech 11.11. až 13.11. 2020. Odkaz pro provedení volby naleznou oprávnění voliči, tzn. zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, na IS Bakaláři. Předem děkuji všem za přístup, který zajišťuje věrohodnost a demokratičnost distančního způsobu hlasování. Ing. Lukáš Kandler, …

Volba do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Školská rada

Dne 27. 10. 2020 vyhlašuji, že se volby do školské rady na funkční období 2021 – 2023 budou konat elektronicky dle dalších instrukcí v termínu od 11. 11. do 13. 11. 2020. Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde nová dvojice členů za zákonné zástupce a zletilé studenty, je možné podávat nejpozději do 31. 10. 2020 elektronicky na adresu sls@slshranice.cz Návrh kandidáta …

pozadí s loge školy

Oznámení o volbě do školské rady

SLŠ Hranice Školská rada

Vzhledem k odstoupení člena školské rady, zástupce nezletilých žáků, Ing. Jindřicha Hýži proběhne volba nového zástupce. Volba proběhne korespondenčně koncem měsíce února. Návrh kandidátů , zástupců nezletilých žáků: Ing. Petr Skočdopole, ředitel ALSOL Miroslav Jurčák, lesník Lesy Beskydy Marie Čtvrtníčková, asistentka pedagoga ZŠ V Hranicích 29. 1. 2019 Ing. Miroslav Kutý – ředitel školy

pozadí s loge školy

Složení školské rady na období let 2018 – 2020

SLŠ Hranice Školská rada

Zástupci zřizovatele Ing. Jan Jeniš – VLS, s.p. Divize Lipník nad Bečvou, vedoucí lesní výroby Ing. Josef Veselský – Krajský úřad Olomouckého kraje, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Zástupci zletilých a nezletilých žáků Ing. Jindřich Hýža – vedoucí lesní správy VLS, s.p. Petr Kulhánek – žák SLŠ Hranice Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Regína Kudláčková – učitelka Ing. Marek Šuba …