Doplňující volby do školské rady

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada, Úřední deska

Z důvodu úspěšného ukončení studia pana Milana Kubíčka, člena školské rady za zletilé žáky, vyhlašuji dne 26. 5. 2022 doplňující volby člena školské rady za zletilé žáky na funkční období 2021–2023, které se budou konat prezenčně v pondělí 13. 6. 2022 v kmenových třídách. Zákonní zástupci nezletilých žáků budou hlasovat v pondělí 13.6. odevzdáním hlasovacích lístků třídnímu učiteli. Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde …

Opakování volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada

Dne 25. 11. 2020 vyhlašuji, že se volba zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady na funkční období 2021 – 2023 musí opakovat z důvodu nesplnění minimální volební účasti. Volby budou částečně prezenční (pro čtvrtý ročník) a z větší části elektronické. Volby proběhnou dle dalších instrukcí v termínu od 10. 12. do 13. 12. 2020. Návrhy na kandidáty, …

Podrobnosti k volbě do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Školská rada

Dne 27. 10. 2020 byl vyhlášen termín voleb do školské rady na funkční období 2021 – 2023. Volby proběhnou elektronicky ve dnech 11.11. až 13.11. 2020. Odkaz pro provedení volby naleznou oprávnění voliči, tzn. zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, na IS Bakaláři. Předem děkuji všem za přístup, který zajišťuje věrohodnost a demokratičnost distančního způsobu hlasování. Ing. Lukáš Kandler, …

Volba do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena Drozdová Školská rada

Dne 27. 10. 2020 vyhlašuji, že se volby do školské rady na funkční období 2021 – 2023 budou konat elektronicky dle dalších instrukcí v termínu od 11. 11. do 13. 11. 2020. Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde nová dvojice členů za zákonné zástupce a zletilé studenty, je možné podávat nejpozději do 31. 10. 2020 elektronicky na adresu sls@slshranice.cz Návrh kandidáta …

pozadí s loge školy

Oznámení o volbě do školské rady

SLŠ Hranice Školská rada

Vzhledem k odstoupení člena školské rady, zástupce nezletilých žáků, Ing. Jindřicha Hýži proběhne volba nového zástupce. Volba proběhne korespondenčně koncem měsíce února. Návrh kandidátů , zástupců nezletilých žáků: Ing. Petr Skočdopole, ředitel ALSOL Miroslav Jurčák, lesník Lesy Beskydy Marie Čtvrtníčková, asistentka pedagoga ZŠ V Hranicích 29. 1. 2019 Ing. Miroslav Kutý – ředitel školy

pozadí s loge školy

Složení školské rady na období let 2018 – 2020

SLŠ Hranice Školská rada

Zástupci zřizovatele Ing. Jan Jeniš – VLS, s.p. Divize Lipník nad Bečvou, vedoucí lesní výroby Ing. Josef Veselský – Krajský úřad Olomouckého kraje, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Zástupci zletilých a nezletilých žáků Ing. Jindřich Hýža – vedoucí lesní správy VLS, s.p. Petr Kulhánek – žák SLŠ Hranice Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Regína Kudláčková – učitelka Ing. Marek Šuba …