Zápis o průběhu voleb do školské rady pro léta 2024 – 2027

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Volby do Školské rady při Střední lesnické škole, Hranice, Jurikova 588, pro funkční období 2024-2027 (dále také „ŠR“) byly rozděleny na volební skupiny podle volených zástupců. Své hlasování prováděli zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci. Ředitel školy vyhlásil datum konání voleb dne 3.4.2024 zveřejněním na úřední desce a na webu školy. Volby probíhaly v termínu od 25. …

Shrnutí z jednání školské rady ze dne 16.4.2024

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Na schůzi č. 9, která se konala dne 16.4.2024, školská rada vzala na vědomí zprávu z inspekční činnosti a s přijatými opatřeními. Školská rada v dalším bodě jednomyslně schválila změny Školního řádu SLŠ Hranice v navrhovaném znění. Změny vyplývaly z přijatých opatření na základě zprávy z inspekční činnosti. Školní řád SLŠ Hranice, který je platný od 1.5.2024, ke stažení zde.

Seznam kandidátů voleb do školské rady pro léta 2024 – 2027

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Dne 19. 4. 2024 byl zveřejněn seznam kandidátů jednotlivých volebních skupin. Seznam kandidátů pro skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Kandidát Jitka Krejčí, asistentka ředitele, Nemocnice Hranice Jan Tippner, akademický pracovník, MENDELU Michal Trchalík, vedoucí odbytu, MAGSY, s.r.o. Jiří Zapletal, lesní, VLS, divize Lipník nad Bečovu Seznam kandidátů pro skupinu pedagogických pracovníků Kandidát Petra Babicová, Mgr. Helena Drozdová, …

Vyhlášení termínu voleb do školské rady pro léta 2024 – 2027

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Dne 3. 4. 2024 vyhlašuji, že se volby do školské rady Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, na funkční období 2024 – 2027 budou konat v termínu od 25.4. do 26.4. 2024. Volby pro skupinu pedagogických pracovníků proběhnou v rámci klasifikační porady ve čtvrtek 25.4.2024. Volby pro skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů proběhnou v oba dny voleb. …

Shrnutí z jednání školské rady ze dne 27.6.2023

Helena DrozdováŠkolská rada, Úřední deska

Na schůzi č. 7 ze dne 27.6.2023 školská rada schválila aktualizaci Školního řádu. Dále vzala na vědomí Školní akční plán rozvoje vzdělávání 2023 – 2025 a změny ve Školním vzdělávacím plánu – změna názvu předmětu a zavedení nového předmětu v 1. ročníku.  

Doplňující volby do školské rady

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Z důvodu úspěšného ukončení studia pana Milana Kubíčka, člena školské rady za zletilé žáky, vyhlašuji dne 26. 5. 2022 doplňující volby člena školské rady za zletilé žáky na funkční období 2021–2023, které se budou konat prezenčně v pondělí 13. 6. 2022 v kmenových třídách. Zákonní zástupci nezletilých žáků budou hlasovat v pondělí 13.6. odevzdáním hlasovacích lístků třídnímu učiteli. Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde …

Opakování volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada

Dne 25. 11. 2020 vyhlašuji, že se volba zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců do školské rady na funkční období 2021 – 2023 musí opakovat z důvodu nesplnění minimální volební účasti. Volby budou částečně prezenční (pro čtvrtý ročník) a z větší části elektronické. Volby proběhnou dle dalších instrukcí v termínu od 10. 12. do 13. 12. 2020. Návrhy na kandidáty, …