Informace k provozu školy v týdnu od 31. 5. 2021

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Testování Pro všechny platí, že musí být ve školském zařízení otestováni 1x týdně. Testování lze nahradit: dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před dnem testování ve škole; doložením data prvního očkování v případě dvoudávkového schématu a uplynutím …

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Od pondělí 24. 5. 2021 obnovujeme prezenční teoretickou výuku pro všechny ročníky. Strava Stravu mají ti, kteří jsou ve školní jídelně ke stravě přihlášeni, automaticky přihlášenou. Pokud si stravu potřebujete z nějakého důvodu odhlásit, proveďte toto již samostatně. Testování Pro všechny platí, že musí být ve školském zařízení otestováni 1x týdně. Testování lze nahradit prokázáním, že: jsi absolvoval/a nejdéle před …

les

Prodej sazenic smrku pichlavého

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Nabízíme k prodeji sazenice smrku pichlavého. K dispozici je 1000 ks. Sazenice jsou krásné silné, vysoké 50cm+, ideální na okrasnou výsadbu, živý plot, vánoční stromky apod. Cena 11Kč/ks bez DPH (12,65Kč včetně DPH), připraveno k odběru balíčky po 25 kusech. V případě zájmu volejte 602 778 508  – Martin Němec.

Zapojení školy do krajského projektu IKAPOK II

Helena Drozdová Co je nového, Projekty, Úřední deska

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOK II) Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/ Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého …

Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení. K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy. Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou a mimořádně pozitivním vztahem …

Kurz pro myslivecké hospodáře 2021

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Úřední deska

Chcete se stát mysliveckým hospodářem? Přihlaste se do kurzu! Začínáme 6. února 2021. Přednášky budou probíhat  v budově Střední lesnické školy v Hranicích, v moderně vybavených audiovizuálních učebnách pod vedením zkušených lektorů. Cena kurzu je 6 500,- Kč. Přihlášky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 8. ledna 2021. Přihláška ke stažení zde.

Kurz myslivosti 2021

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Úřední deska

Chcete se stát myslivcem, kynologem, či sokolníkem? Přihlaste se do kurzu! Začínáme 23. ledna 2021. Přednášky budou probíhat  v budově Střední lesnické školy v Hranicích, v moderně vybavených audiovizuálních učebnách pod vedením zkušených lektorů. Cena kurzu je 5 500,- Kč. Přihlášky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 8. ledna 2021. Přihláška ke stažení zde.

Výsledek druhého kola přijímacího řízení

SLŠ Hranice Úřední deska

Výsledek druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Pořadí ve druhém kole přijatých uchazečů ke studiu do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021. (Dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění) Poučení: Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, …