Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V DRUHÉM KOLE Dle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. Pořadí uchazeče Registrační číslo uchazeče Rozhodnutí ředitele školy 30. 5. 2022 Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022 1. 7872022 PŘIJAT ZAPSÁN …

Doplňující volby do školské rady

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada, Úřední deska

Z důvodu úspěšného ukončení studia pana Milana Kubíčka, člena školské rady za zletilé žáky, vyhlašuji dne 26. 5. 2022 doplňující volby člena školské rady za zletilé žáky na funkční období 2021–2023, které se budou konat prezenčně v pondělí 13. 6. 2022 v kmenových třídách. Zákonní zástupci nezletilých žáků budou hlasovat v pondělí 13.6. odevzdáním hlasovacích lístků třídnímu učiteli. Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde …

Nadstavbový kurz lesní pedagogiky – srpen 2022

Helena Drozdová Co je nového, Lesní pedagogika, Úřední deska

Střední lesnická škola v Hranicích ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR pořádá Nadstavbový kurz lesní pedagogiky pro absolventy základního kurzu lesní pedagogiky. Kurz proběhne ve dnech 15. až 19. srpna 2022 v prostorách SLŠ v Hranicích. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 15. července 2022. Přihláška ke stažení zde.

Aktuální stav 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

SEZNAM UCHAZEČŮ V DRUHÉM KOLE Tento seznam nemá žádné právní důsledky. Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče 1. 7872022 2. 8002022 3. 8072022 Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“. U přijatých uchazečů se v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy objeví slovo “PŘIJAT“. Tedy od …

2. kolo přijímacího řízení

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

AKTUÁLNÍ STAV 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Na základě § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení na Střední lesnickou školu, Hranice, Jurikova 588. Datum zahájení:                16.5.2022 Datum ukončení:              27.5.2022, 12:00 Ve …

Základní kurz lesní pedagogiky – březen 2022

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Lesní pedagogika, Úřední deska

Střední lesnická škola v Hranicích ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR pořádá Základní kurz lesní pedagogiky pro lesníky a odborné lesní pracovníky. Kurz proběhne ve dnech 14. až 18. března 2021 v prostorách SLŠ v Hranicích. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 14. ledna 2022. Přihláška ke stažení zde.

Kurz myslivosti 2022

Helena Drozdová Co je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Úřední deska

Chcete se stát myslivcem, kynologem, či sokolníkem? Přihlaste se do kurzu! Začínáme 8. ledna 2022. Přednášky budou probíhat  v budově Střední lesnické školy v Hranicích, v moderně vybavených audiovizuálních učebnách pod vedením zkušených lektorů. Cena kurzu je 5 500,- Kč. Přihlášky doručte osobně, poštou nebo e-mailem do 23. prosince 2021. Přihláška ke stažení zde.

pozadí s loge školy

Aktualizovaný návštěvní řád arboreta

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Aktualizovaný návštěvní řád arboreta je platný od 1.8.2021. Arboretum je školním účelovým zařízením pro výuku žáků Střední lesnické školy. Jeho základní a prvořadá funkce je sloužit k výuce žákům Střední lesnické školy (dále také  „SLŠ“). Této funkci je podřízen i způsob péče a nastavení přístupu veřejnosti do arboreta. Pro veřejnost je zdarma přístupné v době od 9 hod. do 16 hod. …