Pozvánka na slavnostní vyřazení

Helena DrozdováCo je nového, Úřední deska

Vedení školy Vás tímto srdečně zve na SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ. Tradiční akce se uskuteční v pátek 31.5.2024 v aule školy, a to pro úspěšné absolventy třídy 4.A ve 14 hodin, 4.B v 15 hodin a 4. C v 16 hodin.

Gratulujeme přijatým a přinášíme první informace

Helena DrozdováCo je nového, Úřední deska

Vážení zákonní zástupci žáka, v případě přijetí Vašeho syna / Vaší dcery zde přinášíme základní informace ohledně přihlášky na DM či termínu úvodní schůzky. Blahopřeji k přijetí na naši školu. Dovolujeme si vám doporučit, jak vybavit žáka pro výuku: vycházkové oblečení: lesnický stejnokroj nebo civilní oblek (nemusí mít před nástupem do školy, lze využít nabídky školy – výroba na míru …

Zápis o průběhu voleb do školské rady pro léta 2024 – 2027

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Volby do Školské rady při Střední lesnické škole, Hranice, Jurikova 588, pro funkční období 2024-2027 (dále také „ŠR“) byly rozděleny na volební skupiny podle volených zástupců. Své hlasování prováděli zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci. Ředitel školy vyhlásil datum konání voleb dne 3.4.2024 zveřejněním na úřední desce a na webu školy. Volby probíhaly v termínu od 25. …

Shrnutí z jednání školské rady ze dne 16.4.2024

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Na schůzi č. 9, která se konala dne 16.4.2024, školská rada vzala na vědomí zprávu z inspekční činnosti a s přijatými opatřeními. Školská rada v dalším bodě jednomyslně schválila změny Školního řádu SLŠ Hranice v navrhovaném znění. Změny vyplývaly z přijatých opatření na základě zprávy z inspekční činnosti. Školní řád SLŠ Hranice, který je platný od 1.5.2024, ke stažení zde.

Seznam kandidátů voleb do školské rady pro léta 2024 – 2027

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Dne 19. 4. 2024 byl zveřejněn seznam kandidátů jednotlivých volebních skupin. Seznam kandidátů pro skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Kandidát Jitka Krejčí, asistentka ředitele, Nemocnice Hranice Jan Tippner, akademický pracovník, MENDELU Michal Trchalík, vedoucí odbytu, MAGSY, s.r.o. Jiří Zapletal, lesní, VLS, divize Lipník nad Bečovu Seznam kandidátů pro skupinu pedagogických pracovníků Kandidát Petra Babicová, Mgr. Helena Drozdová, …

Vyhlášení termínu voleb do školské rady pro léta 2024 – 2027

Helena DrozdováCo je nového, Školská rada, Úřední deska

Dne 3. 4. 2024 vyhlašuji, že se volby do školské rady Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, na funkční období 2024 – 2027 budou konat v termínu od 25.4. do 26.4. 2024. Volby pro skupinu pedagogických pracovníků proběhnou v rámci klasifikační porady ve čtvrtek 25.4.2024. Volby pro skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů proběhnou v oba dny voleb. …

Informace k písemným přijímacím zkouškám

Helena DrozdováCo je nového, Úřední deska

Umístil vás Cermat alespoň jedním termínem testů k nám na školu? Pro zmírnění nervozity jsme nachystali pár základních informací o průběhu celého dopoledne tak, abychom vám co nejvíc usnadnili představu, jak to bude u nás probíhat. Testy začínají matematikou v 8:30 přesně. Doporučujeme dostavit se do školy alespoň 20 minut před tímto časem. Na uchazeče budou u vchodu čekat naši …

Nadstavbový kurz lesní pedagogiky – srpen 2024

Helena DrozdováCo je nového, Kurzy a zkoušky pro veřejnost, Lesní pedagogika, Úřední deska

Střední lesnická škola v Hranicích ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR pořádá Nadstavbový kurz lesní pedagogiky pro absolventy základního kurzu lesní pedagogiky. Kurz proběhne ve dnech 19. až 23. srpna 2024 v prostorách SLŠ v Hranicích. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 30. června 2024. Přihláška ke stažení zde.

Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ctirad JuráňCo je nového, Úřední deska

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti …