Oslavy 170 let lesnického školství na Moravě

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Srdečně zveme naše absolventy, bývalé i současné zaměstnance a přátele školy na oslavy 170 let nepřetržité výuky lesnictví na Moravě. V sobotu 22.10.22 budou brány školy otevřeny od 11 do 17 hodin. Kromě možnosti projít si školu, promluvit si se současným pedagogickým sborem, pro vás chystáme také aktivity lesní pedagogiky, možnost si prohlédnout stroje školního polesí nebo si poslechnout hudební …

Vyhlášení podoby a kritérií přijímacího řízení

Ctirad Juráň Co je nového, Úřední deska

Vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 41-46-M/01 lesnictví, určuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů o studium tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024 a dále stanovuji jednotná kritéria tohoto přijímacího řízení. K dispozici je 90 míst, tedy 3 třídy. Studium je pro hochy a dívky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou a mimořádně pozitivním vztahem …

Aktuální informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Ctirad Juráň Co je nového, Úřední deska

Seznam uchazečů v prvním kole Tento seznam nemá žádné právní důsledky.   Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče 1 Na 13. a 14. dubna 2023 stanovilo MŠMT termíny didaktických testů CERMATu (jednotná přijímací zkouška). Na didaktické testy od nás obdržíte pozvánku, ze které se dozvíte v kolik hodin a ve které učebně budete testy psát.  O přijetí ke studiu pak rozhodne …

Úprava ceny ubytování a stravování

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

Vážení rodiče, zákonní zástupci, dovoluji si vás informovat o aktuálním navýšení cen poplatků za ubytování a stravu od 1.9.2022 z důvodu vyšších vstupních nákladů. Současně upozorňuji, že z důvodu inflace může dojít k dalšímu navýšení cen od 1.1.2023. Cena za ubytování: Ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji: 900,- Kč / měsíc Ubytování ve dvou nebo třílůžkovém pokoji: 1 200,- Kč / měsíc Ubytování …

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ V DRUHÉM KOLE Dle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Tento seznam má právní důsledky, jeho zveřejněním se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. Pořadí uchazeče Registrační číslo uchazeče Rozhodnutí ředitele školy 30. 5. 2022 Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022 1. 7872022 PŘIJAT ZAPSÁN …

Doplňující volby do školské rady

Helena Drozdová Co je nového, Školská rada, Úřední deska

Z důvodu úspěšného ukončení studia pana Milana Kubíčka, člena školské rady za zletilé žáky, vyhlašuji dne 26. 5. 2022 doplňující volby člena školské rady za zletilé žáky na funkční období 2021–2023, které se budou konat prezenčně v pondělí 13. 6. 2022 v kmenových třídách. Zákonní zástupci nezletilých žáků budou hlasovat v pondělí 13.6. odevzdáním hlasovacích lístků třídnímu učiteli. Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde …

Nadstavbový kurz lesní pedagogiky – srpen 2022

Helena Drozdová Co je nového, Lesní pedagogika, Úřední deska

Střední lesnická škola v Hranicích ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR pořádá Nadstavbový kurz lesní pedagogiky pro absolventy základního kurzu lesní pedagogiky. Kurz proběhne ve dnech 15. až 19. srpna 2022 v prostorách SLŠ v Hranicích. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 15. července 2022. Přihláška ke stažení zde.

Aktuální stav 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Helena Drozdová Co je nového, Úřední deska

SEZNAM UCHAZEČŮ V DRUHÉM KOLE Tento seznam nemá žádné právní důsledky. Pořadové číslo Registrační číslo uchazeče 1. 7872022 2. 8002022 3. 8072022 Po zaevidování Vašeho Zápisového lístku se ve sloupci Zápis uchazeče ke studiu od 1. 9. 2022 v následující tabulce objeví slovo “ZAPSÁN“. U přijatých uchazečů se v následující tabulce ve sloupci Rozhodnutí ředitele školy objeví slovo “PŘIJAT“. Tedy od …