Nákup kotců na podporu Kynologického kroužku

Helena Drozdová Co je nového

Psi neodmyslitelně patří na lesárnu. Jsme rádi, že kromě pravidelného setkávání žáků, kteří mají zájem se o svých čtyřnohých kamarádech dozvědět něco víc, jsme tento kroužek také mohli podpořit nákupem kotců. Finanční stránku zabezpečil Olomoucký kraj v rámci svého dotačního titulu.