Věděli jste, že …. ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

  • Sokolnictví je jedním z nejstarších způsobů lovu na světě. Je orientálního původu a započalo se s ním v Číně již kolem roku 2000 př. Kristem. Do Evropy se sokolnictví rozšířilo zásluhou kočovných kmenů.
  • Sokolnictví pěstovali např. Alexandr Veliký (4. st. př.n.l.) a Ethelbert II. (8.st. n.l.), saský kníže Kentu. Skotská královna Marie Stuartovna (16.st.) byla nadšenou sokolnicí a létala s dřemlíkem tundrovým sedíc na koňském sedle – dřemlík tak byl posuzován jako pták vhodný pro dámy.
  • Sokolnictví se bralo natolik vážně a ptáci byli natolik ceněni (v mnoha případech byli využíváni k placení výkupného, pokut nebo nájmů), že i pokuty za krádeže byly neobyčejně přísné. Jeden z nejneobvyklejších trestů byl nařízen burgundským zákonem: zloději dravce mělo být z jeho hrudi vyrváno 6 uncí (170 gramů) masa, a to samotným ptákem, kterého ukradl.

Karolína Volková, 3.A

(Zdroj: Lee William Harris: Sokolnictví pro začátečníky)