Podrobnosti k volbě do školské rady pro léta 2021 – 2023

Helena DrozdováŠkolská rada

Dne 27. 10. 2020 byl vyhlášen termín voleb do školské rady na funkční období 2021 – 2023. Volby proběhnou elektronicky ve dnech 11.11. až 13.11. 2020.

Odkaz pro provedení volby naleznou oprávnění voliči, tzn. zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, na IS Bakaláři.

Předem děkuji všem za přístup, který zajišťuje věrohodnost a demokratičnost distančního způsobu hlasování.

Ing. Lukáš Kandler, ředitel školy