Srdce na pravém místě

Helena DrozdováCo je nového

Stáří není nemoc. Je to jen přirozená část života. A tak, jako příroda, i život má svá období. Jaro je dětství, léto dospělost, podzim zralost a zima moudré stáří. Čas zklidnění, bilancování, vzpomínek. Čas zaslouženého odpočinku, ale i čas předávání zkušeností. Čas, kdy si každý zaslouží úctu, porozumění, péči a především poděkování.

Ale „ruku na srdce“ – chováme se vždy k seniorům s patřičným respektem, úctou a porozuměním? Dokážeme se zamyslet nad tím, čím vším byl jejich život naplněn? Co dokázali, co prožili, co dalším generacím předali, čemu věřili? Dokážeme je přijímat jako lidi, kteří nám stále, do posledního dechu, mají co nabídnout? Dokážeme vnímat, že bez nich bychom zde nebyli my a ani nic z toho, co dnes užíváme, čím žijeme, kdo jsme?

Jako oni kdysi byli mladí, silní, ambiciózní a život měli před sebou, tak i my jednou budeme na sklonku života a budeme bilancovat. Tak i my budeme očekávat lásku rodiny, pochopení a úctu společnosti.  Dnes nám nezbývá doufat, že se zaslouženého uznání dočkáme.

A že současní mladí lidé mají srdce na správném místě, dokazují žáci SLŠ, kteří se stali dobrovolníky navštěvující Domov seniorů v Hranicích. Snaží se prozářit „podzim života“ lidem, kteří nemají to štěstí, aby se těšili častými návštěvami vlastní rodiny či přátel. Lidem osamělým či nemohoucím. Lidem, kteří neočekávají mnoho. Darem je úsměv, vyslechnutí, drobná laskavost, vycházka, přečtení kapitoly z knížky. Pohled na mládí…

Autorkou tohoto projektu je p. vychovatelka DM Teplické Renata Knápková, která tímto navázala na kontakt s DS v rámci lesní pedagogiky. Svým příkladem a zapálením získala žáky z DM Teplické a oslovila i dívky z DM Jungmannova. A k „prvním vlaštovkám“ přibývají další, kteří řadu dobrovolníků rozšiřují.

Paní vychovatelka Knápková i všichni žáci, kteří se našim seniorům rozhodli pomáhat, si zaslouží naši úctu, respekt a velký dík! Pamatujme, že všichni budeme jednou staří – budeme-li mít to štěstí…

Za DM Teplickou

Mgr. Ivana Zlata Matysová

Na fotografii je zachycena p. Mgr. Věra Mašlaňová, manažerka kvalita, p. Renata Knápková, vychovatelka DM Teplická a lesní pedagožka a první dobrovolníci, kteří projekt „odstartovali“. A jejich řady nadále rostou.