Věděli jste, že … ?

Helena DrozdováCo je nového, Zajímavé informace pro zvídavé

  • Ptačí říše obsahuje tři řády dravých ptáků – Falconiformes, Accipitriformes a Cathariformes – sokoly, ostatní dravce a kondory. Celkem čítají asi 300 druhů. Ne všichni z těchto druhů jsou vhodní pro sokolnictví. Poznání, které druhy dravců jsou použitelné pro sokolnictví, se historicky vyvíjelo v souladu s krajinným prostředím lovu, dosažitelnosti dravců a požadavky na druh kořisti a výkonnost. Rozhodujícím faktorem volby dravce bylo a je genetické vybavení ke způsobu lovu a schopnost akceptovat spolupráci s člověkem.
  • Dravé ptáky ze sokolnického hlediska dělíme na tři skupiny: dravce vysokého letu, dravce nízkého letu a orly.

Karolína Volková, 3.A

Zdroj: V zajetí sokolnictví, Václav Augustin

Dravci vysokého letu, zdroj: wikipedia

Dravci vysokého letu, zdroj: wikipedia

Dravci nízkého letu, zdroj: wikipedia

Dravci nízkého letu, zdroj: wikipedia

Orli, zdroj: pronaladu.cz

Orli, zdroj: pronaladu.cz