lístky olše

Nabídka zaměstnání — Město Holešov

Helena DrozdováCo je nového, Pracovní nabídky

Město Holešov, Masarykova 628, Holešov, zastoupené Ing. Jaroslavem Kovaříkem, DiS., tajemníkem Městského úřadu Holešov, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
REFERENT/KA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Náplň práce:

  • výkon státní správy na úseku rybářství, myslivosti a lesního hospodářství

Místo výkonu práce:

  • město Holešov, Městský úřad Holešov, Masarykova 628 a správní obvod obce s rozšířenou působností.

Předpokládaný nástup:

  • dohodou

Platová třída:

  • 10. dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Způsob podání přihlášky:

  1. odesláním poštou na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
  2. odevzdáním na podatelně: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov,
  3. odesláním do datové schránky: x8qbfvu – popis předmětu “VŘ – ŽP”.

V případě bodu a) a b) je nutné obálku označit heslem: “VŘ – ŽP”.

Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 23.2.2024

Podrobnější informace včetně náležitostí přihlášky naleznete v přiloženém letáku (zde).