pozadí s loge školy

Oznámení o volbě do školské rady

SLŠ HraniceŠkolská rada

Vzhledem k odstoupení člena školské rady, zástupce nezletilých žáků, Ing. Jindřicha Hýži proběhne volba nového zástupce. Volba proběhne korespondenčně koncem měsíce února.

Návrh kandidátů , zástupců nezletilých žáků:

  • Ing. Petr Skočdopole, ředitel ALSOL
  • Miroslav Jurčák, lesník Lesy Beskydy
  • Marie Čtvrtníčková, asistentka pedagoga ZŠ

V Hranicích 29. 1. 2019

Ing. Miroslav Kutý – ředitel školy